fbpx

Termat dhe Kushtet

Kjo Politikë e Privatësisë rregullon mënyrën në të cilën AlbBnb.com ("AlbBnb") mbledh, përdor, mirëmban dhe zbulon informacionin e mbledhur nga përdoruesit (secili, një "Përdorues") të faqes në internet të https://AlbBnb.com/ ("Faqja") ) Kjo politikë e privatësisë vlen për Faqen dhe të gjitha produktet dhe shërbimet e ofruara nga AlbBnb.

Informacion personal i identifikimit

Ne mund të mbledhim informacione personale të identifikimit nga Përdoruesit në mënyra të ndryshme në lidhje me aktivitetet, shërbimet, tiparet ose burimet që ne i vëmë në dispozicion në faqen tonë. Përdoruesit mund të vizitojnë faqen tonë në mënyrë anonime. Ne do të mbledhim informacione personale të identifikimit nga Përdoruesit vetëm nëse ata na dorëzojnë vullnetarisht një informacion të tillë. Përdoruesit gjithmonë mund të refuzojnë të sigurojnë informacion personal të identifikimit, përveç që kjo mund t'i parandalojë ata që të përfshihen në aktivitete të caktuara që lidhen me Faqen.

Informacione identifikimi jo-personale

Ne mund të mbledhim informacione identifikimi jo-personale në lidhje me Përdoruesit sa herë që ata bashkëveprojnë me Faqen tonë. Informacioni jo-personal i identifikimit mund të përfshijë emrin e shfletuesit, llojin e kompjuterit dhe informacionin teknik në lidhje me përdoruesit mjetet e lidhjes me faqen tonë, të tilla si sistemi operativ dhe ofruesit e shërbimeve të internetit të përdorura dhe informacione të tjera të ngjashme.

Cookie-t e shfletuesit të internetit

Faqja jonë mund të përdorë "cookies" për të rritur përvojën e përdoruesit. Shfletuesi i përdoruesit vendos cookies në diskun e tyre të ngurtë për qëllime të mbajtjes së shënimeve dhe ndonjëherë për të gjetur informacione rreth tyre. Përdoruesi mund të zgjedhë të vendosë shfletuesin e tij të internetit për të refuzuar cookies, ose për t'ju lajmëruar kur cookies po dërgohen. Nëse e bëjnë këtë, vini re se disa pjesë të Faqes mund të mos funksionojnë siç duhet.

Si i mbrojmë informacionet tuaja

Ne adoptojmë praktikat e duhura të mbledhjes së të dhënave, ruajtjes dhe përpunimit dhe masave të sigurisë për të mbrojtur nga hyrja e paautorizuar, ndryshimi, zbulimi ose shkatërrimi i informacionit tuaj personal, emrit të përdoruesit, fjalëkalimit, informacionit të transaksionit dhe të dhënave të ruajtura në faqen tonë.

Ndarja e informacionit tuaj personal

Ne nuk shesim, tregtojmë ose japim me qira informacione personale të përdoruesve për të tjerët. Ne mund të ndajmë informacione të përgjithshme demografike të grumbulluara që nuk lidhen me ndonjë informacion identifikimi personal në lidhje me vizitorët dhe përdoruesit me partnerët tanë të biznesit, bashkëpunëtorët e besuar dhe reklamuesit për qëllimet e përshkruara më sipër.

Ndryshimet në këtë politikë të privatësisë

AlbBnb ka diskrecionin për të azhurnuar këtë politikë të privatësisë në çdo kohë. Kur ta bëjmë këtë, ne do të rishikojmë datën e azhurnuar në fund të kësaj faqe. Ne inkurajojmë Përdoruesit që shpesh të kontrollojnë këtë faqe për çdo ndryshim për të qenë të informuar se si po ndihmojmë në mbrojtjen e informacionit personal që mbledhim. Ju e pranoni dhe pranoni që është përgjegjësia juaj të rishikoni këtë politikë të privatësisë në mënyrë periodike dhe të bëheni të vetëdijshëm për modifikimet.

Pranimi juaj i këtyre kushteve

Duke përdorur këtë Sajt, ju nënkuptoni pranimin tuaj të kësaj politike. Nëse nuk jeni dakord me këtë politikë, ju lutemi mos përdorni Faqen tonë. Përdorimi juaj i vazhdueshëm i Faqes pas postimit të ndryshimeve në këtë politikë do të konsiderohet pranimi juaj i atyre ndryshimeve.